Funds $0 | Needed $120
Like the community? Enjoy reading manga?
Then click on the small donation banner! Thx!

0%

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Nagato Yuki

Pages:  [1] 2 3 4 5 6 7 ... 19
1
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: March 04, 2017, 01:00:30 AM »
not ded actually

2
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: September 19, 2016, 11:07:24 PM »
ded grop

3
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: April 25, 2016, 07:31:44 AM »
nice try xemboi

4
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: January 31, 2016, 10:59:41 PM »
SNO HOLOXO

5
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: November 09, 2015, 07:20:08 AM »
SHINJITERU YO DAKALA START

6
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: November 09, 2015, 07:15:36 AM »
HEY GUYS?

7
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: April 24, 2015, 11:13:07 AM »
phủi bụi

8
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: January 15, 2015, 11:20:39 PM »
XEMBAI ACCEPT MY APOLOGIZE PLOX
GỒ MEN NA XAI XEMBAI
ANW SEIBAH IS SHIT

9
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: January 15, 2015, 11:01:38 PM »
fuck off  :upyours: :upyours:

//


hàng về  :jamz:


w8 till l8 gem xembai, I have DE naga, wunt to try?

10
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: January 15, 2015, 10:59:42 AM »
AND STILL RAGIN'  :damn: :damn: :damn: :damn: :damn:

we giff u our ass11
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: January 15, 2015, 03:06:20 AM »
SEE YOU WHEN KHẤC COME BACK
*preparing nailed baseball bat*

WAIT LATE GEM BOIZ

12
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: January 14, 2015, 10:11:38 PM »


BỌN EM XIN LỖI  :escape: :escape: :escape: :escape: XEMBAI TRỞ VỀ ĐI

13
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: January 14, 2015, 09:00:34 PM »
toạch toạch toạch

14
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: November 07, 2014, 07:03:05 PM »
ở trong clan lâu thì biết thằng nào là thằng nào ngay ấy mà

15
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: November 07, 2014, 08:52:40 AM »
thỉnh thoảng vào phủi bụi chút cũng k sao

16
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: November 07, 2014, 08:22:27 AM »
xin phép đào 1 phát nhân kỉ niệm take a shit thất tình =))))

17
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: November 05, 2014, 07:38:54 AM »
stfu quấn huynh just a nem no nid to be med

18
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: November 05, 2014, 05:11:34 AM »
tủ troll mà, dự là éo sao đâu, sao thì nó đã hốt gọn cái f33 rồi. chắc nhân lúc lục đục tắt server bảo trì chơi chơi, nhân tình cho dân chúng nó hãi, chưa kể lúc mở lại lượng truy cập còn tăng đột biến.

19
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: November 05, 2014, 02:59:54 AM »
mà cái vụ vns, thằng ad bên đó éo quản nổi thì bán cho người khác cũng đc ối tiền, có quái gì mà phải close web như sắp đi tù tới nơi ko bằng vậy nhỉ
bán xong lại bị đóng cửa như haivl thì =))


20
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: November 05, 2014, 02:16:54 AM »
chán vl, đang định vào ngó nghiêng tí mà down tiếp r

21
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: November 04, 2014, 09:12:44 PM »
okay time to go back to our old house, voz shutdown

22
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: October 05, 2014, 06:54:26 AM »
ờ, nào thì chém, mà chém cái đíu gì :-?

23
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: August 27, 2014, 05:30:10 PM »
thanks  :hi: :hi:
posting anyone?  :wahaha: :wahaha:

24
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: August 27, 2014, 04:12:40 AM »
post something. thấy con pedo bảo share ntr thì qua xem có gì mới k =))

25
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: June 08, 2014, 12:04:12 AM »
bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm

26
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: June 03, 2014, 01:05:37 AM »
so sad, i remember the old days

27
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: May 05, 2014, 05:34:51 AM »
mình lên thì lại ếu còn ai nữa à

28
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: May 05, 2014, 03:06:41 AM »
that la vl

29
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: May 05, 2014, 02:55:47 AM »
lai to lai roi, bao sao toan bi xoa :v

30
Language & Culture / Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« on: May 05, 2014, 02:45:31 AM »
ai chẳng biết, nhưng mod ở đây làm sao biết đc điều đấy


thi bao nguoi ta :v


Pages:  [1] 2 3 4 5 6 7 ... 19