Funds $0 | Needed $120
Like the community? Enjoy reading manga?
Then click on the small donation banner! Thx!

0%

Author Topic: [H]Otaku Việt-Vietnamese  (Read 1314210 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ltqsoft

 • 花澤香菜
 • J-Member
 • **
 • Posts: 75
 • Renommée: 0
 • All hail Lolicons!!!
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18457 on: April 19, 2015, 08:21:15 AM »
Có ngài nào thÔng toét @zz hết cả đám THỜN này không? :sexy:
Sorry, please read the forum rules to see why you can't view spoilers and why you can't post in this forum section. Thank you!

Bài làm của tôi: :hihi: (Chưa đúng hết nhưng cấm mở trước!! :angry:)
Sorry, please read the forum rules to see why you can't view spoilers and why you can't post in this forum section. Thank you!

Offline spycho

 • Otoshigami
 • J-Addict
 • ****
 • Posts: 615
 • Renommée: 2
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18456 on: April 19, 2015, 04:33:45 AM »
voz tạch lâu thế nhỉ

Offline ltqsoft

 • 花澤香菜
 • J-Member
 • **
 • Posts: 75
 • Renommée: 0
 • All hail Lolicons!!!
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18455 on: April 18, 2015, 07:19:45 PM »
Mẹ chắc tại mình chửi đoảng và nhà nước quá đà làm quá tải server vOz... :hihi:

Offline Ryu Kenshin

 • J-Regular
 • ***
 • Posts: 222
 • Renommée: 0
 • Gender: Male
 • Gal-game is my blood!
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18454 on: April 17, 2015, 08:46:09 PM »
Lâu lắm mới mò vào đây :3

Offline spycho

 • Otoshigami
 • J-Addict
 • ****
 • Posts: 615
 • Renommée: 2
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18453 on: March 30, 2015, 07:35:21 PM »
phủi bụi phát

Offline ltqsoft

 • 花澤香菜
 • J-Member
 • **
 • Posts: 75
 • Renommée: 0
 • All hail Lolicons!!!
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18452 on: March 27, 2015, 12:12:30 AM »
Tạch again? :stick:

Offline spycho

 • Otoshigami
 • J-Addict
 • ****
 • Posts: 615
 • Renommée: 2
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18451 on: March 03, 2015, 08:38:17 AM »
chán vãi voz tạch nguyên ngày

Offline ltqsoft

 • 花澤香菜
 • J-Member
 • **
 • Posts: 75
 • Renommée: 0
 • All hail Lolicons!!!
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18450 on: March 03, 2015, 02:43:53 AM »
acc faceboob tạch, voz die, mind tạm thời empty... :sosad:

Offline John Smith

 • Just a slacker
 • J-Addict
 • ****
 • Posts: 639
 • Renommée: 0
 • Gender: Male
 • SHAFT is my god now
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18449 on: February 16, 2015, 07:39:24 AM »
[spoil][/spoil]

Offline linhit

 • J-Starter
 • *
 • Posts: 1
 • Renommée: 0
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18448 on: February 14, 2015, 07:30:09 AM »
cho mình hỏi : làm sao coi được thẻ spoil vậy  :cant-reach:

Offline spycho

 • Otoshigami
 • J-Addict
 • ****
 • Posts: 615
 • Renommée: 2
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18447 on: February 11, 2015, 10:19:33 AM »
voz tạch
so sed

Offline ducthach91

 • J-Starter
 • *
 • Posts: 1
 • Renommée: 0
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18446 on: February 02, 2015, 12:31:20 AM »
Chào các bác, em là mem mới  :hi:

Offline Sakata Gintoki

 • Shinobu for life
 • J-Master
 • *
 • Posts: 1.359
 • Renommée: 1
 • Gender: Male
  • View Profile
  • MAL
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18445 on: January 16, 2015, 09:50:02 PM »
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

t'es mignon xembai :3

Offline ltqsoft

 • 花澤香菜
 • J-Member
 • **
 • Posts: 75
 • Renommée: 0
 • All hail Lolicons!!!
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18444 on: January 16, 2015, 08:20:34 AM »
Hoho sập hoàn toàn luôn kìa!! :rofl: :sosad:

Offline spycho

 • Otoshigami
 • J-Addict
 • ****
 • Posts: 615
 • Renommée: 2
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18443 on: January 16, 2015, 06:12:59 AM »
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Offline Onii chan

 • Yandere
 • J-Master
 • *
 • Posts: 1.073
 • Renommée: -12
 • Gender: Female
 • Incest Land
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18442 on: January 16, 2015, 05:10:41 AM »
Y SO SILENCE XEMBAI ?

Offline Sakata Gintoki

 • Shinobu for life
 • J-Master
 • *
 • Posts: 1.359
 • Renommée: 1
 • Gender: Male
  • View Profile
  • MAL
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18441 on: January 15, 2015, 11:23:40 PM »
GỒ MEN NÉ XEMBAI AI MẾT DU MÉT

shitbah still shit btw

Offline Onii chan

 • Yandere
 • J-Master
 • *
 • Posts: 1.073
 • Renommée: -12
 • Gender: Female
 • Incest Land
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18440 on: January 15, 2015, 11:22:49 PM »
CAM BACK TU NOMER XEMBAI I MISS U. : (

Offline Onii chan

 • Yandere
 • J-Master
 • *
 • Posts: 1.073
 • Renommée: -12
 • Gender: Female
 • Incest Land
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18439 on: January 15, 2015, 11:21:58 PM »
GỒ ME NÉ

Offline Nagato Yuki

 • wtf?
 • J-Addict
 • ****
 • Posts: 570
 • Renommée: 5
 • Gender: Female
 • Return to the Earth
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18438 on: January 15, 2015, 11:20:39 PM »
XEMBAI ACCEPT MY APOLOGIZE PLOX
GỒ MEN NA XAI XEMBAI
ANW SEIBAH IS SHIT

Offline spycho

 • Otoshigami
 • J-Addict
 • ****
 • Posts: 615
 • Renommée: 2
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18437 on: January 15, 2015, 11:18:29 PM »
SEE MY SEIBOR MAKE XEMBAI COLM DAW ^^!~

SHE'S MINE YOU FUCKTARD

Offline Onii chan

 • Yandere
 • J-Master
 • *
 • Posts: 1.073
 • Renommée: -12
 • Gender: Female
 • Incest Land
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18436 on: January 15, 2015, 11:13:28 PM »
SEE MY SEIBOR MAKE XEMBAI COLM DAW ^^!~

Offline Sakata Gintoki

 • Shinobu for life
 • J-Master
 • *
 • Posts: 1.359
 • Renommée: 1
 • Gender: Male
  • View Profile
  • MAL
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18435 on: January 15, 2015, 11:09:54 PM »

Offline sigel

 • J-Starter
 • *
 • Posts: 21
 • Renommée: 0
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18434 on: January 15, 2015, 11:07:10 PM »

Offline spycho

 • Otoshigami
 • J-Addict
 • ****
 • Posts: 615
 • Renommée: 2
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18433 on: January 15, 2015, 11:06:39 PM »

w8 till l8 gem xembai, I have DE naga, wunt to try?

no thanks, m8
I now have Saber to cooldown my RAGE

Offline Nagato Yuki

 • wtf?
 • J-Addict
 • ****
 • Posts: 570
 • Renommée: 5
 • Gender: Female
 • Return to the Earth
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18432 on: January 15, 2015, 11:01:38 PM »
fuck off  :upyours: :upyours:

//


hàng về  :jamz:


w8 till l8 gem xembai, I have DE naga, wunt to try?

Offline spycho

 • Otoshigami
 • J-Addict
 • ****
 • Posts: 615
 • Renommée: 2
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18431 on: January 15, 2015, 11:00:00 PM »
Y SO SILENCE X3MB41, U STILL MED ? HÔN TÔ NI GỒ MEN NA XAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


fuck off  :upyours: :upyours:

//


hàng về  :jamz:

Offline Onii chan

 • Yandere
 • J-Master
 • *
 • Posts: 1.073
 • Renommée: -12
 • Gender: Female
 • Incest Land
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18430 on: January 15, 2015, 10:35:13 PM »
Y SO SILENCE X3MB41, U STILL MED ? HÔN TÔ NI GỒ MEN NA XAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Offline BoraBora

 • Moe Addiction
 • J-Hardcore
 • *****
 • Posts: 815
 • Renommée: -30
 • Gender: Male
 • Roll The Dice...
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18429 on: January 15, 2015, 10:21:32 PM »
*grab popcorn*

Offline ltqsoft

 • 花澤香菜
 • J-Member
 • **
 • Posts: 75
 • Renommée: 0
 • All hail Lolicons!!!
  • View Profile
Re: [H]Otaku Việt-Vietnamese
« Reply #18428 on: January 15, 2015, 06:41:12 PM »